Over de club

Fotoclub De Marner Kiek bestaat uit een enthousiaste groep mensen met de gezamenlijke hobby fotograferen. De leden komen om de week op donderdagavond bijeen in dorpshuis De Warf in Warfhuizen.

De oprichting vond plaats op 14 december 2006.
De naam ‘De Marner Kiek’ was een maand later een feit. In de beginperiode telde de fotoclub 5 leden. In de loop der jaren groeide het ledenaantal verder uit en op 5 december 2008 is middels een notariële akte de Vereniging de Marner Kiek opgericht.
Momenteel telt de vereniging 14 enthousiaste leden.

Het primaire doel van de vereniging is een extra stimulans om te fotograferen en het resultaat met anderen te delen.
Zo leveren de leden eens per maand, aan de hand van een vooraf vastgesteld, vrij te interpreteren thema, een foto in. De themafoto’s worden op de avond van inlevering besproken. Daarnaast worden er regelmatig beroepsfotografen of mensen die op een andere manier een raakvlak hebben met fotografie uitgenodigd en worden excursies/uitstapjes en (educatieve) workshops georganiseerd.
Op verzoek wordt het werk van de fotoclub, meestal aan de hand van een vooraf afgesproken thema, o.a. bij Verhildersum in Leens geëxposeerd.

Een vraag, een opmerking? Lid worden? Neem contact met ons op. Dit kan via mail:

info@demarnerkiek.nl